CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKA AKADEMICKA / 

SCIENTIFIC INFORMATION CENTER AND ACADEMIC LIBRARY

KATOWICE