top of page

PUSTKI

Projekt dokumentalny „Pustki” ukazuje skutki wielowiekowego związku miasta Bytom z górnictwem. Miejscowość leżąca w XIX wieku w granicach cesarstwa niemieckiego przeżyła największy rozkwit w związku z rozwojem wydobycia węgla. Najbogatsze złoża znajdowały się pod dzielnicami Śródmieście, Karb oraz Rozbark. Ówcześni inżynierowie wytyczyli pod nimi obszar zwany „filarem ochronnym”. Prowadzenie prac górniczych w tym sektorze było bezwzględnie zabronione ze względu na bezpieczeństwo miasta. Wraz ze zmianą władz i ustanowieniem narodowego socjalizmu, postanowiono rozpocząć eksploatację nietykalnej wcześniej strefy podziemia. Decyzja ta zapoczątkowała fizyczny rozkład miasta przez znaczny wzrost szkód górniczych. Owe pustki są smutnym symbolem końca relacji miasta z ciężkim przemysłem.

Projekt w toku.

bottom of page